Målgruppen

Ellebækhus er for børn og unge mellem 6 og 22 år med kognitive og fysiske funktionsnedsættelser eller udviklingsforstyrrelser.

Børn og unge på Ellebækhus har alle det tilfælles, at de har behov for ekstra støtte og hjælp til mange dagligdagsfunktioner, sociale aktiviteter og  samvær. Endvidere har de alle brug for struktur, forudsigelige og genkendelighed.

Målsætningen

Målsætningen er, at børn og unge på Ellebækhus oplever et hjemligt og udviklende miljø, hvor de mødes af kompetente, empatiske og omsorgsfulde voksne.

Samtidig er målet, at familien oplever, at de i højere grad kan magte dagligdagen som familie med et barn med funktionsnedsættelser, når alle får et pusterum, mens barnet er i aflastning.