Personale

Personalegruppen består primært af pædagoger, men der vægtes tværfaglighed hvorfor der også er personale med anden faglig baggrund som ergoterapeut, social- og sundhedsassistent og pædagogmedhjælper.

Ledelse

Ellebækhus ledes af socialrådgiver Lene Hast Møllegaard, som har mere bred erfaring på handicapområdet både indenfor myndighed, specialundervisning, STU, botilbud, aktivitets- og samværstilbud samt støtte i eget hjem, de fleste år som leder.

Personalet modtager løbende supervision ved ekstern supervisor.

Bestyrelse

Ellebaekhus har en bestyrelse, der består af Signe Linå Sørensen (formand), Dorte Dabelsten (næstformand) samt en medarbejderrepæsentant.