Eksternt samarbejde:

På Ellebækhus samarbejder vi meget gerne med alle relevante samarbejdspartnere – f.eks. skoler, kommuner.

Det er helt naturligt for os at samarbejde med børnenes skoler, således at barnet oplever sammenhæng og kontinuitet mellem de forskellige arenaer barnet bevæger sig i. Vi bidrager meget gerne til fælles viden og fælles mål til gavn for barnet og familien.

Døgntakst (2023): Kr. 3.250,00

Døgntaksten er baseret på 1 til 3 normering og sovende nattevagt. Såfremt der er brug for tættere normering eller vågen nattevagt betales et tillæg.