Forældre- og pårørende samarbejde

Vi vægter samarbejde med dem, der kender barnet allerbedst meget højt. Vi er lydhør over for forældrenes perspektiv og inddrager forældrene i alt vedrørende deres barn.
Vi gør os umage i altid at have en god kommunikation og fælles mål omkring barnet, det er den bedste forudsætning for at både barnet og familien får det tiltænkte udbytte af aflastningen.

Udover kommunikationen gennem platformen Sofus vil der holdes møder med forældre, såfremt der er ønske og behov for det.

På Sofus vil  der hver aften blive informeret om barnets dag, hvor humør og aktiviteter m.m. beskrivers. Ad hoc kommunikation vil også kunne foregå gennem sms’er eller telefonopkald.

Barnet er tilknyttet en fast kontaktperson, som som vil forestå det formelle samarbejde med forældrene.