Værdigrundlag

Ellebækhus bygger på et helhedsorienteret, anerkendende og inddragende værdigrundlag. Vi tror på, at alle børn gerne vil lykkedes og at alle børn gør det bedste de kan.
Når børn ikke lykkes, er det rammerne og de voksnes tilgang der skal justeres, så børnene imødekommes inden for zonen for nærmeste udvikling.